Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Akerselvas bruer

Hver uke har vi de siste 49 ukene presentert bruene over Akerselva. Tekstene og bildene er hentet fra boka «Akerselvas bruer og fosser», utarbeidet av Kjell Egil Sterten. Dette er presentasjon nummer 50. Samtlige presentasjoner kan leses på vår nettside under kategorien Om Akerselva / Bruer og fosser.

Det øverste bildet viser bruene som går over Akerselvas øvre del, mens bildet under viser bruene som går over Akerselvas nedre del. Kjørebruene er markert med tykk strek og gangbruene med tynn strek.

De to neste ukene vil vi presentere to bruer som er revet. Deretter vil vi presentere de 11 viktigste fossene.

Boka «Akerselvas bruer og fosser» er en bildebok på 136 sider, som gir en oversikt over og forteller historien om Akerselvas nåværende 49 bruer. Den første kjente brua over elva er beskrevet i Kong Sverres saga og hadde navnet Aggers bru på 1200-tallet. Bruer som er oppkalt etter kjente personer er viet spesiell oppmerksomhet. Boka inneholder en oversikt over de viktigste fossene, damanleggene og fabrikkene som fikk kraft fra Akerselva. I et eget kapittel er historiene til noen av de gamle bruene som er revet beskrevet. Boken inneholder 150 bilder og illustrasjoner. Bildene er en blanding av nye fotografier og gamle historiske fotografier.

Boka er utgitt på eget forlag og layoutarbeidet/trykking er finansiert av forfatteren.

Boka selges av forfatteren for kr. 250 + eventuell brevporto.

Henvendelse: ksterten@getmail.no eller mobil 913 75 868

promotering

 

Akerselvas bruer
Rull til toppen