Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Nedre foss

Nedre foss er Akerselvas nederste foss med et fall på 6 meter. Den starter ved Kuba og renner ned på baksiden av kornsiloene, som nå er ombygget til studentboliger. Dammen foran fossen heter Nedre Foss dam. Fossen ligger like ved det tidligere industriområdet som heter Vulkan.  

På østsiden av fossen ligger Nedre Foss gård, Grünerløkkas eldste bygning. Lik de andre store fossene i Akerselva ble også Nedre foss benyttet til kraftproduksjon. Tidligere ble kraften fra fossen benyttet til maling av korn. Mølledriften i dette området er fra før 1200, og det var kontinuerlig mølledrift her frem til 1985. På østsiden av Grüner bru går Mølleveien opp til Maridalsveien. 

Laks og ørret fra Oslofjorden kom ikke høyere opp i elva enn til Nedre foss. I 2015 ble det bygget en laksetrapp i Nedre foss, slik at fisk som kommer inn fra Oslofjorden nå kan komme seg videre opp til Øvre foss. Som en kuriositet kan nevnes at munkene og nonnene på Hovedøya i sin tid hadde tinglyst fiskerett i Akerselva frem til Nedre foss. 

Hver uke presenterer vi en av fossene over Akerselva. Tidligere har vi presentert alle bruene. Tekstene og bildene er hentet fra boka «Akerselvas bruer og fosser», utarbeidet av Kjell Egil Sterten. Dette er presentasjon nummer 63.

Du finner samtlige presentasjoner under kategorien Om Akerselva / Bruer og fosser.

promotering

Boka «Akerselvas bruer og fosser» er en bildebok på 136 sider, som gir en oversikt over og forteller historien om Akerselvas nåværende 49 bruer. Den første kjente brua over elva er beskrevet i Kong Sverres saga og hadde navnet Aggers bru på 1200-tallet. Bruer som er oppkalt etter kjente personer er viet spesiell oppmerksomhet. Boka inneholder en oversikt over de viktigste fossene, damanleggene og fabrikkene som fikk kraft fra Akerselva. I et eget kapittel er historiene til noen av de gamle bruene som er revet beskrevet. Boken inneholder 150 bilder og illustrasjoner. Bildene er en blanding av nye fotografier og gamle historiske fotografier.

Boka er utgitt på eget forlag og layoutarbeidet/trykking er finansiert av forfatteren.

Boka selges av forfatteren for kr. 250 + eventuell brevporto.

Henvendelse: ksterten@getmail.no eller mobil 913 75 868

Nedre foss
Rull til toppen