Miljøforeningen Akerselvas Venner

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Nedre Vøyen foss

Under Beyerbrua stuper Nedre Vøyen foss ned med et fall på 8 meter fra dammen som heter Graah dam. Fossen kalles ofte Møllafossen etter navnet på industriområdet som ligger her. Den nederste delen av fossen heter Voghalsen. Denne fossen ga i sin tid kraft til mange bruk som lå i området, blant annet Voghalsens Mølle. Fossen er en Akerselvas villeste fosser når det er høy vannføring. Under storflommen i 2000 valfartet folk for å beskue den spektakulære fossen. Det er ikke mange hovedsteder som har en slik foss midt i byen. 

På vestsiden av fossen ligger et annet stort tidligere industrianlegg, Graah Spinneri, anlagt i 1846 under navnet Vøien Bomuldsspinderi. I dag huser disse lokalene kontorer og restaurantvirksomheten til Wallmanns Salonger. 

Hver uke presenterer vi en av fossene over Akerselva. Tidligere har vi presentert alle bruene. Tekstene og bildene er hentet fra boka «Akerselvas bruer og fosser», utarbeidet av Kjell Egil Sterten. Dette er presentasjon nummer 62.

promotering

Boka «Akerselvas bruer og fosser» er en bildebok på 136 sider, som gir en oversikt over og forteller historien om Akerselvas nåværende 49 bruer. Den første kjente brua over elva er beskrevet i Kong Sverres saga og hadde navnet Aggers bru på 1200-tallet. Bruer som er oppkalt etter kjente personer er viet spesiell oppmerksomhet. Boka inneholder en oversikt over de viktigste fossene, damanleggene og fabrikkene som fikk kraft fra Akerselva. I et eget kapittel er historiene til noen av de gamle bruene som er revet beskrevet. Boken inneholder 150 bilder og illustrasjoner. Bildene er en blanding av nye fotografier og gamle historiske fotografier.

Boka er utgitt på eget forlag og layoutarbeidet/trykking er finansiert av forfatteren.

Boka selges av forfatteren for kr. 250 + eventuell brevporto.

Henvendelse: ksterten@getmail.no eller mobil 913 75 868

Nedre Vøyen foss
Rull til toppen