Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Bjølsenfossen

Bjølsenfossen under Valsemøllebrua er Akerselvas høyeste foss med to fall på til sammen 16 meter, og er en naturlig foss. Bildet viser den øverste delen av fossen som renner fra den oppdemmede dammen som kalles Bjølsen dam. Vannmengden i fossen kan reguleres av slusemekanismen. 

Fossen blir kalt «Lille Niagara» på folkemunne, og den ga kraft til fabrikkvirksomhetene til Bjølsen Valsemølle. Elva ble ført inn til kraftturbiner i fabrikklokalene via rørgater. Kraftanlegget er bevart og fungerer også i dag, men er ikke i bruk. Turbinene som ble drevet av vannet fra fossen utviklet hele 1200 Hk. Dette tilsvarer cirka 900 kilowatt. 

Fossen og brua som går over den er litt utilgjengelig, fordi den ligger inne på fabrikk-området til Regal Mølle. Virksomheten ved kornsiloene er fortsatt i bruk og området er derfor avstengt utenom vanlig arbeidstid. Det er fremmet en rekke forslag for å gi adgang til det flotte fossefallet på vestsiden av elva ved Treschows bru. Et planforslag til en park i dette området er under behandling. 

På 1600 tallet drev Bjølsenfossen Sandaker sag. I 1701 bygget Gerhard Treschow en ny sag som fikk navnet Bjølsen sag. 

Hver uke presenterer vi en av fossene over Akerselva. Tidligere har vi presentert alle bruene. Tekstene og bildene er hentet fra boka «Akerselvas bruer og fosser», utarbeidet av Kjell Egil Sterten. Dette er presentasjon nummer 53.

promotering

Boka «Akerselvas bruer og fosser» er en bildebok på 136 sider, som gir en oversikt over og forteller historien om Akerselvas nåværende 49 bruer. Den første kjente brua over elva er beskrevet i Kong Sverres saga og hadde navnet Aggers bru på 1200-tallet. Bruer som er oppkalt etter kjente personer er viet spesiell oppmerksomhet. Boka inneholder en oversikt over de viktigste fossene, damanleggene og fabrikkene som fikk kraft fra Akerselva. I et eget kapittel er historiene til noen av de gamle bruene som er revet beskrevet. Boken inneholder 150 bilder og illustrasjoner. Bildene er en blanding av nye fotografier og gamle historiske fotografier.

Boka er utgitt på eget forlag og layoutarbeidet/trykking er finansiert av forfatteren.

Boka selges av forfatteren for kr. 250 + eventuell brevporto.

Henvendelse: ksterten@getmail.no eller mobil 913 75 868

Bjølsenfossen
Rull til toppen