Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Gullhaugfossen

Ut fra kulvertene under Riksbrua renner elva ut i et bredt fossefall, Gullhaugfossen, som er en naturlig foss. Fossen renner ut fra Gullhaugdammen, og med en fallhøyde på 3 meter var den tidligere kilde til kraftproduksjon for brukene i området.

De nye bygningene som kan sees i bakgrunnen, huser en rekke store bedrifter, blant annet De Norske Bokklubbene. Rikskonsertene og Riksteateret holder til i bygget som ligger over kulvertene.

Hver uke presenterer vi en av fossene over Akerselva. Tidligere har vi presentert alle bruene. Tekstene og bildene er hentet fra boka «Akerselvas bruer og fosser», utarbeidet av Kjell Egil Sterten. Dette er presentasjon nummer 57.

promotering

Boka «Akerselvas bruer og fosser» er en bildebok på 136 sider, som gir en oversikt over og forteller historien om Akerselvas nåværende 49 bruer. Den første kjente brua over elva er beskrevet i Kong Sverres saga og hadde navnet Aggers bru på 1200-tallet. Bruer som er oppkalt etter kjente personer er viet spesiell oppmerksomhet. Boka inneholder en oversikt over de viktigste fossene, damanleggene og fabrikkene som fikk kraft fra Akerselva. I et eget kapittel er historiene til noen av de gamle bruene som er revet beskrevet. Boken inneholder 150 bilder og illustrasjoner. Bildene er en blanding av nye fotografier og gamle historiske fotografier.

Boka er utgitt på eget forlag og layoutarbeidet/trykking er finansiert av forfatteren.

Boka selges av forfatteren for kr. 250 + eventuell brevporto.

Henvendelse: ksterten@getmail.no eller mobil 913 75 868

Gullhaugfossen
Rull til toppen