Miljøforeningen Akerselvas Venner

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Bispebrua

Bispebrua var ei kjørebru som ble bygget som tre/stålbru i 1887 med en lengde på 40 meter. Den hadde et flott rekkverk av smijern. Brua ble ombygd og forsterket i 1940, med brukonstruksjon som dobbelt kasseramme. Navnet på brua er offisielt er etter Bispegården/ Bispegata.

Bispebrua var den ytterste brua over Akerselva og lå i Gamlebyen like ved elvas utløp i fjorden.

I 1962 ble den i likhet med Schweigaards bru revet på grunn av byggingen av trafikkmaskinen og Bispelokket. Dermed forsvant to av de flotteste bruene og elva ble lukket inne i om lag 600 meter i de to parallelle betongkulvertene som strekte seg fra Vaterland til Bjørvika. Dette førte til at 300 båtplasser for småbåter som tidligere lå på området ved Grønland og Vaterland ble fjernet. Båteierne fikk tilbud om nye båtplasser på Revierhavnen Baatforening, som ligger på Hovedøya.

Hver uke presenterer vi ei av bruene over Akerselva. Tekstene og bildene er hentet fra boka «Akerselvas bruer og fosser», utarbeidet av Kjell Egil Sterten. Dette er presentasjon nummer 52.

promotering

Boka «Akerselvas bruer og fosser» er en bildebok på 136 sider, som gir en oversikt over og forteller historien om Akerselvas nåværende 49 bruer. Den første kjente brua over elva er beskrevet i Kong Sverres saga og hadde navnet Aggers bru på 1200-tallet. Bruer som er oppkalt etter kjente personer er viet spesiell oppmerksomhet. Boka inneholder en oversikt over de viktigste fossene, damanleggene og fabrikkene som fikk kraft fra Akerselva. I et eget kapittel er historiene til noen av de gamle bruene som er revet beskrevet. Boken inneholder 150 bilder og illustrasjoner. Bildene er en blanding av nye fotografier og gamle historiske fotografier.

Boka er utgitt på eget forlag og layoutarbeidet/trykking er finansiert av forfatteren.

Boka selges av forfatteren for kr. 250 + eventuell brevporto.

Henvendelse: ksterten@getmail.no eller mobil 913 75 868

Bispebrua
Rull til toppen