Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Schweigaards bru

Schweigaards bru var ei kjørebru som dannet forbindelse mellom Gamlebyen og Grønland. Brua ble bygget i 1881 av to stålbuer av smijern og hadde en lengde på 17 meter. Den var fundamentert på steinfundamenter og de to ytre rekkverkene var av smijern. Gangbanene på begge sider var adskilt av de to stålbuene. Kjørebanen gikk mellom stålbuene midt på brua.

Brua ble ombygd og forsterket i 1956 og fikk da et helt nytt utseende. Den flotte gamle brua ble bygget inn i en betongskoloss. Elveløpet gikk nå gjennom to kulverter og på midten ble brua fundamentert til grunnen med en betongsøyle. Ved ombyggingen ble det anlagt trikkespor for flere trikkelinjer. I en kort periode fungerte Schweigaards bru som trikkebru. Brua ble revet i 1962 på grunn av byggingen av trafikkmaskinen og Bispelokket.

Schweigaards bru lå i gamlebyen og var en del av Schweigaards gate og fikk sitt navn vedtatt av bystyret i 1897. Navnet er offisielt og brua er oppkalt etter Anton Martin Schweigaard (1808-1870), professor og stortingsrepresentant. Schweigaard var professor i rettslære og økonomi og hadde dominerende innflytelse. Han skrev en rekke verker om kriminalitet, arv, konkurs og skifte.

Hver uke presenterer vi ei av bruene over Akerselva. Tekstene og bildene er hentet fra boka «Akerselvas bruer og fosser», utarbeidet av Kjell Egil Sterten. Dette er presentasjon nummer 51.

promotering

Boka «Akerselvas bruer og fosser» er en bildebok på 136 sider, som gir en oversikt over og forteller historien om Akerselvas nåværende 49 bruer. Den første kjente brua over elva er beskrevet i Kong Sverres saga og hadde navnet Aggers bru på 1200-tallet. Bruer som er oppkalt etter kjente personer er viet spesiell oppmerksomhet. Boka inneholder en oversikt over de viktigste fossene, damanleggene og fabrikkene som fikk kraft fra Akerselva. I et eget kapittel er historiene til noen av de gamle bruene som er revet beskrevet. Boken inneholder 150 bilder og illustrasjoner. Bildene er en blanding av nye fotografier og gamle historiske fotografier.

Boka er utgitt på eget forlag og layoutarbeidet/trykking er finansiert av forfatteren.

Boka selges av forfatteren for kr. 250 + eventuell brevporto.

Henvendelse: ksterten@getmail.no eller mobil 913 75 868

Schweigaards bru
Rull til toppen