Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Operabrua

Operabrua er Akerselvas nederste bru og ligger helt nede ved utløpet i Bjørvika. Dette er ei bred kjørebru i armert betong og den ble bygget i 2013 samtidig med Nylandbrua. Like nedenfor Nylandsbrua ble den vestre kulverten forkortet og åpnet opp slik at elveløpene fra østre og vestre kulvert smelter sammen og renner under Operabrua og ut i fjorden.  

Brua eies i dag av Bjørvika Infrastruktur, men vil senere overtas av Bymiljøetaten Vei når Bjørvika-prosjektet er ferdig gjennomført. Over brua går Operagata. Den nye Operahuset som ble bygget i 2008 ligger like nedenfor brua på vestsiden av elva. 

Modellen for et fremtidig Bjørvika viser plasseringen av disse to nyeste bruene: Nylandsbrua og Operabrua, samt Akerselvas nye vannspeil. Nylandsveien er lagt over ei ny kjørebru som går over jernbanesporene. På modellen er det også lagt inn ei ny planlagt gangbru til det nye Munch-muséet Lambda. Denne gangbrua er ennå ikke bygget. 

Hver uke presenterer vi ei av bruene over Akerselva. Tekstene og bildene er hentet fra boka «Akerselvas bruer og fosser», utarbeidet av Kjell Egil Sterten. Dette er presentasjon nummer 49.

promotering

Boka «Akerselvas bruer og fosser» er en bildebok på 136 sider, som gir en oversikt over og forteller historien om Akerselvas nåværende 49 bruer. Den første kjente brua over elva er beskrevet i Kong Sverres saga og hadde navnet Aggers bru på 1200-tallet. Bruer som er oppkalt etter kjente personer er viet spesiell oppmerksomhet. Boka inneholder en oversikt over de viktigste fossene, damanleggene og fabrikkene som fikk kraft fra Akerselva. I et eget kapittel er historiene til noen av de gamle bruene som er revet beskrevet. Boken inneholder 150 bilder og illustrasjoner. Bildene er en blanding av nye fotografier og gamle historiske fotografier.

Boka er utgitt på eget forlag og layoutarbeidet/trykking er finansiert av forfatteren.

Boka selges av forfatteren for kr. 250 + eventuell brevporto.

Henvendelse: ksterten@getmail.no eller mobil 913 75 868

Operabrua
Rull til toppen