Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Kulvertbrua ved Vaterland

Frem til 2013 var den nederste brua i Akerselva Kulvertbrua ved Vaterland. Brua er bygget med to parallelle kulverter av betong og stål. En kulvert er en nedgravd tunnel laget for gjennomføring av for eksempel vann, trafikk, tekniske installasjoner eller kombinasjoner av disse. 

Kulvertene på Vaterland ble bygget i perioden 1964 til 1969 og er om lag 600 meter lange. I forkant av kulvertene er det en gangbru, slik at kulvertene begynner cirka 25 meter innenfor der hvor elva forsvinner. Gangbrua danner forbindelse mellom Grønlands torg og Sonja Henies plass. Plassen ligger foran hotellet Radisson Blu Hotel Plaza, Norges største hotell og Oslos høyeste hus med 33 etasjer. 

Akerselva er ført gjennom de to kulvertene og dukker opp i lyset ved Tomtekaia i Bjørvika like ved Operaen. Tidligere lå bygningene til Nylands Mekaniske Verksted her. 

Over kulvertene er det bygget flere bygninger og veier. Det som ble kalt trafikkmaskinen og Bispelokket ble bygget her. Trafikkmaskinen ble senere revet i 2015 og det bygges nå nye veier i området. Togsporene til NSB inn til Oslo S går også over kulvertbrua, og det er i dag 19 jernbanelinjer som går over brua. Eierforholdene til kulvertbrua fremstår som uavklarte. 

På Vaterland like foran kulvertene ligger på vestsiden det som kalles Vaterlandsparken. I parken finner man den karakteristiske skulpturen «Dykkar installasjon» som ble oppført i 1990 av billedhuggeren Ola Enstad (1942-2013). 

Etableringen av Kulvertbrua førte til at båttrafikken i nedre del av Akerselva forsvant. Over 200 båtplasser i Revierhavnens Baatforening ble flyttet til Hovedøya. Byggingen av Kulvertbrua og trafikkmaskinen førte også til at de to flotte bruene Schweigaards bru og Bispebrua begge ble revet i 1962.

Hver uke presenterer vi ei av bruene over Akerselva. Tekstene og bildene er hentet fra boka «Akerselvas bruer og fosser», utarbeidet av Kjell Egil Sterten. Dette er presentasjon nummer 46.

promotering

Boka «Akerselvas bruer og fosser» er en bildebok på 136 sider, som gir en oversikt over og forteller historien om Akerselvas nåværende 49 bruer. Den første kjente brua over elva er beskrevet i Kong Sverres saga og hadde navnet Aggers bru på 1200-tallet. Bruer som er oppkalt etter kjente personer er viet spesiell oppmerksomhet. Boka inneholder en oversikt over de viktigste fossene, damanleggene og fabrikkene som fikk kraft fra Akerselva. I et eget kapittel er historiene til noen av de gamle bruene som er revet beskrevet. Boken inneholder 150 bilder og illustrasjoner. Bildene er en blanding av nye fotografier og gamle historiske fotografier.

Boka er utgitt på eget forlag og layoutarbeidet/trykking er finansiert av forfatteren.

Boka selges av forfatteren for kr. 250 + eventuell brevporto.

Henvendelse: ksterten@getmail.no eller mobil 913 75 868

Kulvertbrua ved Vaterland
Rull til toppen