Miljøforeningen Akerselvas Venner

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Vaterlands bru

 Vaterlands bru er en av de eldste forbindelseslinjer over Akerselva. Den første kjente brua som ble bygget her i området var fra 1654 og den avløste en midlertidig broforbindelse ved Slåmotgangen. Navnet på dette området kommer fra det hollandske ordet Waterland, «vasstrukkent lende ved utløpet av elv». Hollandske skip ankret opp her i området for å laste trelast. Vaterlands bru fikk etter hvert tilnavnet «gamlebrua». Denne brua var den eneste kjente bruforbindelsen over Akerselva mellom Christiania og forstedene i øst i om lag 180 år, helt frem til Nybrua ble bygget i 1828. Grüner bru eller Akers bru lå den gang utenfor bygrensen. 

Brua har vært ombygd mange ganger. Dagens bru er fra 1942 er ei bred kjørebru, ei toledds ramme/bjelkebru med lengde på 33 meter. Brua danner forbindelse mellom Brugata og Grønland. Tidligere var Vaterlands bru trikkebru og flere trikkelinjer gikk over brua, men nå er trikkeskinnene fjernet. Brua eies av Bymiljøetaten Vei.

Vaterlands bru fikk tilnavnet «Syndens bru» fordi den muliggjorde at folk fra Christiania kunne spasere over til Grønland. Der var det et frodig fornøyelsesliv med mange restauranter og bordeller. Ved Vaterlands bru ble det etablert tollstasjoner, og bønder som skulle inn til Christiania med sine varer måtte fortolle disse. Handelsgårdene som kjøpte varer av bøndene lå den gang i Brugata og Storgata. 

Vaterlands bru har vært et populært motiv for kunstnere opp gjennom årene, og mange malerier, tegninger og fotografier av brua er bevart. 

Hver uke presenterer vi ei av bruene over Akerselva. Tekstene og bildene er hentet fra boka «Akerselvas bruer og fosser», utarbeidet av Kjell Egil Sterten. Dette er presentasjon nummer 46.

promotering

Boka «Akerselvas bruer og fosser» er en bildebok på 136 sider, som gir en oversikt over og forteller historien om Akerselvas nåværende 49 bruer. Den første kjente brua over elva er beskrevet i Kong Sverres saga og hadde navnet Aggers bru på 1200-tallet. Bruer som er oppkalt etter kjente personer er viet spesiell oppmerksomhet. Boka inneholder en oversikt over de viktigste fossene, damanleggene og fabrikkene som fikk kraft fra Akerselva. I et eget kapittel er historiene til noen av de gamle bruene som er revet beskrevet. Boken inneholder 150 bilder og illustrasjoner. Bildene er en blanding av nye fotografier og gamle historiske fotografier.

Boka er utgitt på eget forlag og layoutarbeidet/trykking er finansiert av forfatteren.

Boka selges av forfatteren for kr. 250 + eventuell brevporto.

Henvendelse: ksterten@getmail.no eller mobil 913 75 868

Vaterlands bru
Rull til toppen