Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Elvebakken bru

Elvebakken bru er ei gangbru som går fra Nedre gate på østsiden og over til området som kalles Elvebakken, en gresskledd bakke ned mot elva.  Dette er ei 32 meter lang hengebru av betong som henger i to betongtårn. Fundamentene er av armert betong på fjellgrunn. Den ble bygget i 1937 og den eies av Bymiljøetaten Park. 

På vestsiden ligger Elvebakken skole. Skolen var i mange år yrkesskole for håndverksutdanning. Den gamle yrkesskolen er rehabilitert, og det er bygget et stort nytt tilbygg. Den er nå videregående skole med fagområder innenfor kunst, design og håndverk.  

I bakgrunnen på bildet skimtes et bygg som tidligere var trafostasjon for Oslo Energi. Norsk design- og arkitektursenter (DogA) holder til i den gamle trafostasjonen. De øverste etasjene i den gamle trafostasjonen ble påbygd og inneholder nå leiligheter.  

Hver uke presenterer vi ei av bruene over Akerselva. Tekstene og bildene er hentet fra boka «Akerselvas bruer og fosser», utarbeidet av Kjell Egil Sterten. Dette er presentasjon nummer 42.

promotering

Boka «Akerselvas bruer og fosser» er en bildebok på 136 sider, som gir en oversikt over og forteller historien om Akerselvas nåværende 49 bruer. Den første kjente brua over elva er beskrevet i Kong Sverres saga og hadde navnet Aggers bru på 1200-tallet. Bruer som er oppkalt etter kjente personer er viet spesiell oppmerksomhet. Boka inneholder en oversikt over de viktigste fossene, damanleggene og fabrikkene som fikk kraft fra Akerselva. I et eget kapittel er historiene til noen av de gamle bruene som er revet beskrevet. Boken inneholder 150 bilder og illustrasjoner. Bildene er en blanding av nye fotografier og gamle historiske fotografier.

Boka er utgitt på eget forlag og layoutarbeidet/trykking er finansiert av forfatteren.

Boka selges av forfatteren for kr. 250 + eventuell brevporto.

Henvendelse: ksterten@getmail.no eller mobil 913 75 868

Elvebakken bru
Rull til toppen