Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Framtidsverksted for Akerselva Miljøpark

Den 7. oktober 2015 kl. 14-16 avholdes det et viktig seminar i Bellonas lokaler på Vulkan. Akerselva Miljøpark er 25 år.  Med dette som bakteppe skal miljøparkens videre liv belyses og diskuteres.

Blant innlederne er Ida Fossum Tønnesen (tidligere leder for Oslo Park- og Idrettsvesen) og tidligere miljøvernminister Sissel Rønbeck.

Miljøforeningen Akerselvas Venner er blant medlemmene i arrangementskomiteen.

Les programmet her.

 

 

Framtidsverksted for Akerselva Miljøpark
Rull til toppen