Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Month: september 2015

Kommuneplan 2015 – Oslo mot 2030

Kommuneplanen er kommunens overordnede strategiske styringsdokument for den videre utviklingen i byen. Et utkast til kommuneplan ble lagt ut til offentlig ettersyn 11.02.2014. Det kom til sammen inn 241 uttalelser til planutkastet, fra statlige og kommunale virksomheter, frivillige organisasjoner, interessegrupper og enkeltpersoner. Byrådet la frem forslag[…]

Rull til toppen