Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Gjerdrums vei 10

Den 15. juni 2015 sendte Miljøforeningen Akerselvas Venner et merknadsbrev til PBE om planene for Gjerdrums vei 10 B, C og E.

I brevet viser foreningen til tidligere uttalelse i saken av 5. juni 2014, og fastholder sin sterke skepsis til å punktere det særdeles verneverdige kulturmiljøet med å bygge tre 10-12 etasjers labellblokker i bratthenget vest for de gamle industribygningene.

Du kan lese hele brevet her: Gjerdrums vei 10 – 12.06.2015

Gjerdrums vei 10
Rull til toppen