Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Fugl og dyreliv

DSC_0010

Per 2002 var det observert 106 arter fugler i og langs Akerselva. Størst er artsmangfoldet blant spurvefuglene, men i trekktiden kommer det også en del andre arter, bl.a. kvinand og laksand. Vintererle og fossekall hekker langs deler av elva. Om vinteren holder det til over 2400 stokkender. Det bør settes opp fuglekasser ulike steder langs elvedalen. For å overvåke utviklingen av fuglelivet er det ønskelig at det gjennomføres regelmessige registreringer av fuglefaunanen.

Av dyr er det særlig grevling, rev, ekorn og smågnagere, samt noen flaggermusarter. I øverste del av Akerselvsa er det også bever. De største truslene for fugl og dyr er oppsplitting og ødeleggelse av leveområder.

Friluftsetaten i Oslo kommune ga i 2002 ut en fyldig rapport, Fuglelivet langs Akerselva.

I 2002 hadde Aftenposten en artikkel om fuglelivet: Du verden for et fugleliv.

Fugl og dyreliv
Rull til toppen