Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Day: 2. januar 2014

Vannportalen

Vannportalen gir deg høve til å følgje med i myndigheitene sitt arbeid med heilskapleg vassforvaltning. På Vannportalen.no finn du informasjon om arbeidet med å gjennomføre forskrifta om rammer for vassforvaltninga i Noreg (vannforskriften) og anna arbeid knytt til EU sitt rammedirektiv for vatn (vanndirektivet). Vannportalen

Rull til toppen