Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Year: 2014

Oslo S – gangkulvert langs Akerselva

Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner skrev den 29. desember 2014 et brev til Byrådsavdelingen for byutvikling hvor det ble bedt om en tilleggsutredning om spørsmålet om gangkulvert langs Akerselva under jernbanens sporområde. Du kan lese hele brevet her: Utredningsprogram gangkulvert langs Akerselva – 29.12.2014  […]

Fugl og dyreliv

Per 2002 var det observert 106 arter fugler i og langs Akerselva. Størst er artsmangfoldet blant spurvefuglene, men i trekktiden kommer det også en del andre arter, bl.a. kvinand og laksand. Vintererle og fossekall hekker langs deler av elva. Om vinteren holder det til over 2400[…]

Planter og trær

Skogsområdene langs Akerselva utgjør et av de største grønt-områdene innenfor byens byggesone. Det er svært viktig å beholde og eventuelt gjenskape disse områdene til biologisk gode biotoper for planter og dyr. Kantvegetasjon langs elva er viktig for planter, dyr og mikroorganismer. Kampen for å sikre de[…]

Bunndyr og fisk

Akerselvas øverste del har en sammensatt fauna av bunndyr, med mange arter av steinfluer, vårfluer og døgnfluer. Denne strekningen må jevnt over karakteriseres som lite forurenset selv om det fortsatt er et uheldig utslipp nedenfor Engebråten. I Nydalen er faunaen fortsatt sammensatt, men dominans av enkelte[…]

Rull til toppen