Miljøforeningen Akerselvas Venner

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Ideutvalget for Akerselva

Etter at Akerselva Næringsforening arrangerte en Akerselvakonferanse i oktober 2012,
foreslo foreningen at det skulle oppnevnes et utvalg som ble bedt om å utarbeide forslag til
tiltak som kan bidra til å utvikle Akerselva som et attraktivt og trygt rekreasjonsområde for
byens befolkning. Dette ble vedtatt, og et bredt politisk utvalg ble sammensatt. Utvalget, som ble ledet av Per Østvold, la fram sin innstilling i 2013.

Les innstillingen her: 20130625 Innstilling fra Ideutvalget for Akerselva. Sluttdokument

Ideutvalget for Akerselva
Rull til toppen