Miljøforeningen Akerselvas Venner

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Year: 2013

Akerselva, du gamle og grå!

Denne sangen, skrevet av advokat, forfatter og visedikter Vilhelm Dybwad (1863-1950), er kjent for mange. Den ble framført første gang på Centralteateret i 1906. Melodien er laget av østerrikeren K. Sprowacher. Les hele teksten her: Akerselva, du gamle og grå-Vilhelm Dybwad

Ideutvalget for Akerselva

Etter at Akerselva Næringsforening arrangerte en Akerselvakonferanse i oktober 2012, foreslo foreningen at det skulle oppnevnes et utvalg som ble bedt om å utarbeide forslag til tiltak som kan bidra til å utvikle Akerselva som et attraktivt og trygt rekreasjonsområde for byens befolkning. Dette ble vedtatt,[…]

Akerselva Miljøpark

Høsten 1986 tok daværende miljøvernminister Sissel Rønbeck initiativ til et omfattende handlingsprogram for området langs Akerselva. Rønbeck ønsket å bevare områdets miljø- og kulturhistoriske verdier, med vekt på industri- og arbeiderhistorie. De store utbyggingsplanene på midten av 1980-tallet hadde satt disse verdiene i fare. Friområdene langs[…]

Rull til toppen