Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Arbeid nær trær

Oslo er en grønn by sammenlignet med mange andre hovedsteder. Dessverre
blir alt for mange trær skadet når grøfta skal fram eller stillaset skal opp. Trær
blir også skadet fordi scenearbeidere ikke vil spandere kabelgate. Andre skader
oppstår når entreprenør ikke leier nok riggplass til lagring utenfor rotsonen.

Bystyret har vedtatt at Oslo skal opprettholdes som grønn by. For hvert tre som
felles på kommunal grunn, skal det plantes minst ett nytt. Arbeid som ikke tar
hensyn til trærne kan bli en dyr fornøyelse. Det er den som skader treet som må
betale. Bymiljøetaten stiller krav om at det skal være en kontrollør, godkjent av
Bymiljøetaten, til stede ved arbeid nær trær for å forebygge skader.

Les Bymiljøetatens veileder.

Arbeid nær trær
Rull til toppen