Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Alternativt planforslag for Marselis’ gate 1 B m.fl. – Nedre Foss

Felles brev fra Oslo Elveforum, Miljøforeningen Akerselvas Venner og Grünerløkka beboergruppe for Akerselva som miljøpark til PBE 3. mai 2011. I brevet påpekes det at det er uheldig å plassere en ny sykkelbod for studentsiloen på tomta etter tidligere Marselis’ gate 26.

Les fellesbrevet her: Alternativt planforslag Nedre Foss

 

 

 

Alternativt planforslag for Marselis’ gate 1 B m.fl. – Nedre Foss
Rull til toppen