Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Year: 2011

PLANFORSLAGET FOR AKERSELVALLMENNINGENS NORDRE DEL

Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) har i dag sendt et merknadsbrev til Plan- og bygningsetaten om planforslaget for Akerselvallmenningen nordre del. I brevet heter det bl.a.: «I likhet med blant andre Plan- og bygningsetaten, Byantikvaren og Oslo Elveforum fraråder vi på det sterkeste alternativ 1 med vannspeil. Vi viser[…]

Rull til toppen