Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Fiskevandring i Akerselva 2006

Traseen for E18 i senketunnel over Bjørvika krysser Akerselva like før utløpet til havnebassenget. Dette betyr at elvebredden i en periode fjernes på begge sider mens det mudres og graves i sedimentene.   Graving og mudring medfører oppvirvling av partikler med tilhørende risiko for eksponering av miljøgifter i vannmiljøet. Arbeidene fører også til endrede strømningsforhold i elvas utløp. Dette er forhold som kan ha betydning for fiskens vandringsmønster og helsetilstand.

Som kontrollansvarlig miljø overvåket Rambøll Akerselvas utløp med hensyn til fiskevandring. I den forbindelse er det utført observasjoner og målinger samt kontroll av tiltak.

Les rapporten fra 2006 her: fiskevandring 2006

Fiskevandring i Akerselva 2006
Rull til toppen