Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Day: 6. januar 2001

Waldemars Hage

Den 6. januar 2001 sendte Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) et brev til Plan- og bygningsetaten (PBE) med kommentarer til forslaget til reguleringsplan for Waldemars Hage. I brevet fraråder MAV på det sterkeste at den foreliggende reguleringsplanen vedtas, ettersom reguleringsforslaget er i direkte konflikt med både føringene og[…]

Rull til toppen