Akerselva Miljøpark

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Avantors konsekvensutredning for Nydalen

Den 15. oktober 1998 sendte Miljøforeningen Akerselvas Venner et merknadsbrev til Næringsdepartementet om Avantors konsekvensutredning om næringsutvikling i Nydalen.

I brevet påpekes og kommenteres vesentlige konfliktpunkter i forhold til KDP Akerselva Miljøpark.

Les hele brevet her: Nydalen KU – 15.10.1998

Nydalen
Nydalen

Bildet er tatt i 2016.

Avantors konsekvensutredning for Nydalen
Rull til toppen