Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Høyesteretts dom i Nedre Foss-saken

Den 1. juli 1998 avsa Høyesterett dom i saken mellom Miljøverndepartementet og KLP Eiendom AS (tidligere Nora Eiendom AS) i saken om innløsning av en del av KLPs eiendom på Nedre Foss, og erstatning for dette. Høyesterett henviste saken til ny behandling i lagmannsretten.

Les dommen her: Høyesteretts kjennelse – 01.07.1998

Høyesteretts dom i Nedre Foss-saken
Rull til toppen