Miljøforeningen Akerselvas Venner

 

Akerselvas Venner

Vern Akerselva Miljøpark

Year: 1998

Avantors konsekvensutredning for Nydalen

Den 15. oktober 1998 sendte Miljøforeningen Akerselvas Venner et merknadsbrev til Næringsdepartementet om Avantors konsekvensutredning om næringsutvikling i Nydalen. I brevet påpekes og kommenteres vesentlige konfliktpunkter i forhold til KDP Akerselva Miljøpark. Les hele brevet her: Nydalen KU – 15.10.1998 Bildet er tatt i 2016.

Rull til toppen