Stikkordarkiv: Sannerbrua – Vaterlands bru

– Trikkeholdeplassen mellom Olaf Ryes plass og Nybrua må beholdes

Plan- og bygningsetaten har sendt Bymiljøetatens forslag om å omregulere Thorvald Meyers gate til kollektivgate og Grüners gate til gatetun/gågate ut på høring. Hensikten med planforslaget er å sikre bedre fremkommelighet for trikk og bedre forhold for gående og byliv. … Les videre

Publisert i Sannerbrua - Vaterlands bru, Torshovbekken, Uttalelser | Merket med , | Skriv en kommentar

– Almetrærne i Sannergata 1-3 trenger en luftsikringsplan

På grunn av feil opplysninger om bruttoareal og høydeangivelser i tidligere utsendte høringsdokumenter, har planforslaget for Sannergata 1-3 vært på begrenset høring. Planområdet ligger helt inn til Paulus sykehjem og friområdet mot elva innenfor Akerselva Miljøpark. Byutviklingskomiteen som skal behandle … Les videre

Publisert i Sannerbrua - Vaterlands bru, Uttalelser | Merket med | Skriv en kommentar

Sannergata 1-3: Almetrærne må sikres ved utbygging

Onsdag 19. april 2017 klokka 0950 skal bystyrets byutviklingskomité på befaring i forbindelse med komiteens behandling av forslag til detaljregulering for Sannergata 1–3. Reguleringsområdet ligger helt inn til Paulus sykehjem og friområdet mot elva innenfor Akerselva Miljøpark. Byutviklingskomiteen kan velge … Les videre

Publisert i Sannerbrua - Vaterlands bru, Uttalelser | Merket med , | Skriv en kommentar

Brenneriveien 11: For stort, for høyt og for tett på elva!

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) har kjøpt Brenneriveien 11 på Grünerløkka og ønsker å bygge 350 studenthybler på dette attraktive området, som grenser til Akerselva rett sør for Grünerbrua. På tomteområdet ligger det i dag en industribygning fra 1967, … Les videre

Publisert i Sannerbrua - Vaterlands bru, Uttalelser | Merket med , | Skriv en kommentar

Friområdet og trærne langs Akerselva må sikres ved utbygging av Sannergata 1-3

Plan- og bygningsetaten (PBE) har sendt ut på begrenset høring forslag om endringer i reguleringsbestemmelsene for utbygging av Sannergata 1-3. Det er Arcasa arkitekter som har utarbeidet forslag med Stor-Oslo Eiendom som oppdragsgiver. PBE har utarbeidet et alternativt planforslag, bl.a. med redusert … Les videre

Publisert i Sannerbrua - Vaterlands bru, Uttalelser | Merket med , | Skriv en kommentar

Dælenenga idrettsplass – Seilduksgata 30

Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner sendte den 1. mars 2016 et felles merknadsbrev til Plan- og bygningsetaten om forslaget til detaljregulering for Dælenenga idrettsplass. Planforslaget er lagt fram i to alternativer: 1) Riving av eksisterende klubbhus og bygging av … Les videre

Publisert i Torshovbekken, Uttalelser | Merket med , | Skriv en kommentar

Sannergata 1-3

Miljøforeningen Akerselvas Venner og Oslo Elveforum sendte i oktober 2014 et elles merknadsbrev til Plan- og bygningsetaten om forslaget til detaljregulering av Sannergata 1-3. Les hele dokumentet her: Sannergata 1-3 – 10.10.2014  

Publisert i Sannerbrua - Vaterlands bru, Uttalelser | Merket med , | Skriv en kommentar

Sannergata 3

Sannergata 3 – 03.02.2014

Publisert i Sannerbrua - Vaterlands bru, Uttalelser | Merket med , | Skriv en kommentar

Sannergata 1-3

Den 3. februar 2014 sendte Oslo Elveforum (OE) og Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) et felles brev til ARCASA arkitekter AS om detaljregulering av Sannergata 3. Les brevet her: sannergata-1-3-03-02-2014

Publisert i Sannerbrua - Vaterlands bru, Uttalelser | Merket med , | Skriv en kommentar

Gangveier og -bruer fra Nybrua til Vaterlandsparken – merknadsbrev

Den 9. mai 2011 sendte Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner et felles merknadsbrev til PBE om planforslaget til gangveier og gangbruer på strekningen Nybrua – Vaterlandsparken. Du kan lese hele brevet her: Gangvei Nybrua-Vaterlandsbrua – 09.05.2011  

Publisert i Sannerbrua - Vaterlands bru | Merket med , | Skriv en kommentar