Kategoriarkiv: Om Akerselva

Vannsiden

Vannsiden gir grunnleggende informasjon om norsk vannforvaltning og veiledning for den som vil gjøre noe for norsk vannmiljø. Her samles nyttig informasjon for alle som jobber for at miljø og friluftsliv skal bli tatt hensyn til i forvaltningen av norske … Les videre

Publisert i Vassdragsforvaltning | Skriv en kommentar

Vannportalen

Vannportalen gir deg høve til å følgje med i myndigheitene sitt arbeid med heilskapleg vassforvaltning. På Vannportalen.no finn du informasjon om arbeidet med å gjennomføre forskrifta om rammer for vassforvaltninga i Noreg (vannforskriften) og anna arbeid knytt til EU sitt … Les videre

Publisert i Vassdragsforvaltning | Skriv en kommentar

Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag

Det er utarbeidet en egen forskrift med retningslinjene for vernede vassdrag. Les forskriften her.  

Publisert i Vassdragsforvaltning | Skriv en kommentar

Strategi for overvannshåndtering i Oslo 2013-2030

I Oslo ønsker vi å gi vannet tilbake sin plass i byen Hvis vi i større grad tar hånd om overvannet over bakken i åpne og fleksible flerbruksløsninger kan vi både utsette risikoen for at vi får oversvømmelser, og sørge … Les videre

Publisert i Rapporter og planer | Skriv en kommentar

Der elva renner ut

Dikt av Bjørn M. Bliksrud, trykt i St. Halvard nr. 3/2003. Les diktet her: Der elva renner ut – Bjørn M. Bliksrud

Publisert i Dikt og sanger | Skriv en kommentar

I Najadenes vold!

Dikt av Bjørn M. Bliksrud, trykt i St. Hallvard nr. 1/1999. Les diktet her: I Najadenes vold – Bjørn M. Bliksrud_1999

Publisert i Dikt og sanger | Skriv en kommentar

Akerselva, du gamle og grå!

Denne sangen, skrevet av advokat, forfatter og visedikter Vilhelm Dybwad (1863-1950), er kjent for mange. Den ble framført første gang på Centralteateret i 1906. Melodien er laget av østerrikeren K. Sprowacher. Les hele teksten her: Akerselva, du gamle og grå-Vilhelm … Les videre

Publisert i Dikt og sanger | Skriv en kommentar

Ideutvalget for Akerselva

Etter at Akerselva Næringsforening arrangerte en Akerselvakonferanse i oktober 2012, foreslo foreningen at det skulle oppnevnes et utvalg som ble bedt om å utarbeide forslag til tiltak som kan bidra til å utvikle Akerselva som et attraktivt og trygt rekreasjonsområde … Les videre

Publisert i Rapporter og planer | Skriv en kommentar

Akerselva Miljøpark

Høsten 1986 tok daværende miljøvernminister Sissel Rønbeck initiativ til et omfattende handlingsprogram for området langs Akerselva. Rønbeck ønsket å bevare områdets miljø- og kulturhistoriske verdier, med vekt på industri- og arbeiderhistorie. De store utbyggingsplanene på midten av 1980-tallet hadde satt … Les videre

Publisert i Akerselva miljøpark | Merket med | Skriv en kommentar

Gjenåpning av Akerselva, utredning Rambøll, 12.12.12

Rambøll 12.12.2012 – Gjenåpning av Akerselva  

Publisert i Elve- og bekkeåpning, Rapporter og planer | Skriv en kommentar