Møt våren langs Akerselva!

Foto av Akerselva.

Foto: Tord Baklund / VisitOSLO

Miljøforeningen Akerselvas Venner inviterer til en guidet vår-vandring langs den nedre delen av Akerselva.

Frammøte ved Sagene kirke torsdag 9. mai kl. 18.00.

Turen går nedover elva så langt vi kommer på to timer, og går uansett hvordan været er. Turfører: Gard Espeland. Ingen påmelding.

For de som ønsker det, kan turen avsluttes med en øl på det nye Ringnes Brygghus – så langt det er plass. Det blir også gitt en kort orientering om driften av brygghuset.

Turen arrangeres i samarbeid med Akerselvaakademiet.

 

 

 

Publisert i Arrangementer | Skriv en kommentar

Hva skal komme etter at Galleri Oslo er revet?

Galleri Oslo - Mad - Spire - Birdview-Revidert_1280_800-1-1920x1200

Forslaget «Spire», utarbeidet av Mad i samarbeid med Léva urban design og Vill urbanisme.

Velkommen til åpent informasjonsmøte

torsdag 4. april kl. 18.00

i Galleri Oslo, Schweigaards gate 10 (ved toppen av østre rullebånd inne i Galleriet), i lokalet hvor de fem forslagene er utstilt.

Arkitekt Øystein Grønning, som representerer eierne, presenterer de fem forslagene for medlemmene av Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) og andre interesserte.

MAVs leder Are Eriksen vil kommentere presentasjonen og forslagene.

Det settes av god tid til innspill/spørsmål fra møtedeltakerne.

Alle er velkomne!

Publisert i Arrangementer | Skriv en kommentar

Vellykket årsmøte i MAV

Årsmøtet 2019

På bildet fra årsmøtet ser vi leder Are Eriksen takke Janne Wilberg for et interessant foredrag.

Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) holdt årsmøte 11. mars 2019 i lokalene til Sagene Samfunnshus. Det møtte 31 medlemmer.

Årsmøtet behandlet årsberetning, handlingsplan, regnskap, budsjett og valg.

Årsmøtet valgte følgende styre:

Leder: Are Eriksen
Styremedlem: Per Østvold
Styremedlem: Kjersti Hovden
Styremedlem: Kjell Egil Sterten
Styremedlem: Kåre Ivar Gauksrud
Styremedlem: Zinnia Gjengstø
1. varamedlem: Bjørg Vatnedalen
2. varamedlem: Gard Espeland
3. varamedlem: Erik Østlyngen

Revisor: Klaus Bryn

Etter årsmøtet holdt byantikvar Janne Wilberg en innledning om «Den nye verneplanen for Sagene».

 

Publisert i Arrangementer | Skriv en kommentar

Byarkivet bør ikke påbygges!

Maridalsveien 3 - Påbygg Byarkivet

Både Plan- og bygningsetaten og Byantikvaren går imot forslaget om å bygge på Byarkivet med to etasjer.

I et brev av 11. mars 2019 om forslag til detaljregulering for Maridalsveien 3 fraråder Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner at Byarkivet påbygges med to etasjer i høyden.

Det er Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) som foreslår påbygget. Plan- og bygningsetaten (PBE) har gått imot forslaget om påbygg i to etasjer på Byarkivet og er i likhet med oss også bekymret for at planforslaget åpner opp for store fasadeendringer som kan svekke kulturminnene i kvartalet.

Planforslaget for Maridalsveien 3 inneholder imidlertid også en rekke positive elementer og vil bidra til å videreføre og videreutvikle dagens varierte og viktige kulturaktiviteter i kvartalet.

I merknadsbrevet understreker de to foreningene betydningen av en god gangforbindelse gjennom kvartalet fra Maridalsveien i vest til Brenneriveien og videre ut til Akerselvas vestbredd i øst. Her er det foreslått en ny gangvei langs vestsiden av elva i planforslaget for Brenneriveien 11 som ligger til politisk behandling hos byrådet.

Du kan lese merknadsbrevet her.

Saksinnsyn

Publisert i Sannerbrua - Vaterlands bru, Uttalelser | Merket med | Skriv en kommentar

Styret i MAV 2019-20

Årsmøtet 11. mars 2019 valgte følgende styre:

Leder: Are Eriksen – are.eriksen@getmail.no – 982 82 885

Nestleder: Per Østvold – ostvold.per@gmail.com – 916 94 130

Sekretær: Kåre Ivar Gauksrud – kare.ivar.gauksrud@gmail.com – 478 99 811

Kasserer: Kjell Egil Sterten – ksterten@getmail.no – 913 75 868

Styremedlem: Kjersti Hovden – kjerhov@gmail.com – 971 54 765

Styremedlem: Zinnia Gjengstø – zinnia.gjengstoe@hotmail.com – 986 22 311

1. varamedlem: Bjørg Vatnedalen – bjorgoddny60@gmail.com – 415 07 782

2. varamedlem: Gard Espeland – gaesp@online.no – 918 38 158

3. varamedlem: Erik Østlyngen – erik.ostlyngen@gmail.com – 916 03 408

Revisor: Klaus Bryn – klaus.bryn@gmail.com – 408 56 253

 

Publisert i Om oss | Skriv en kommentar

– Dette er vår markagrense

Demonstrasjon på Gullhaug torg

Et 70-talls demonstranter møtte opp på Gullhaug torg til dagens demonstrasjon.

– Den 20 meter brede byggefrie sonen langs våre elver er alle elvevenners «markagrense». Og på samme strenge måte som Oslo kommune håndhever forbudet mot bygge- og anleggstiltak i Oslomarka, må kommunen også håndheve kommuneplanens klare anbefaling om et byggefritt belte på minst 20 meter langs våre elver.  Dette sa Per Østvold, leder i Oslo Elveforum, i sin appell på Gullhaug torg i Nydalen i dag.

Vel 70 personer hadde møtt opp på Gullhaug torg klokka 12 i dag etter at Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner hadde inviterte til en demonstrasjon mot eiendomsselskapet Avantors planer om å bygge en 70 meters høyblokk helt inntil og delvis over elva.

Per Østvold

La elva leve!

– Det kan da ikke være et høyhus oppå Akerselva Oslo skal skryte av i miljøhovedstadsåret? spurte Østvold – og fikk svar fra demonstrantene som taktfast ropte «la elva leve!». Flere av demonstrantene hadde symbolsk lenket seg med kjettinger for å vise at i denne saken vil det bli satt hardt mot hardt.

Leder i Miljøforeningen Akerselvas Venner, Are Eriksen, fulgte opp i sin appell:

– Avantors forslag om å bygge på Gullhaug torg er et stort skritt i feil retning. Planforslaget, som nå ligger til politisk behandling hos byrådet, vil gjøre det umulig å gjenåpne denne delen av Akerselva. Mesteparten av høyhuset legges innenfor det 20 meter brede byggefrie beltet langs Akerselva, og deler av bygget havner oppå Akerselva.

Delvis over elva

Are Eriksen

Eriksen poengterte flere ganger at bygget delvis vil bli lagt over elva:

– Planforslaget tillater at høyhuset krager hele 6,0 meter ut over kulverten (4,9 meter i snitt), mens Avantor har vist en utkraging over kulverten på 2,5 meter på sin illustrasjon. Dette er uansett helt uakseptabelt, ikke minst fordi bygget vil gjøre det umulig å gjenåpne Akerselva i elvas historiske løp på stedet.

Are Eriksen understreket at planforslaget er i strid med kommuneplanens retningslinje om at bebyggelse ikke skal plasseres nærmere enn 20 meter til Akerselva, og at det vil bli umulig å gjenåpne Akerselva i elvas historiske løp dersom høyhuset bygges. Utrolig nok har Plan- og bygningsetaten likevel anbefalt planforslaget.

Byrådet må si nei

– Dessverre er det mer regelen enn unntaket at Plan- og bygningsetaten anbefaler planforslag som bryter med kommuneplanens retningslinje om en byggefri sone på minimum 20 meter langs Akerselva, sa Eriksen. – Men nå forventer vi at det rødgrønne byrådet sier nei til etatens anbefaling.

MDG avgjør

Saken ligger nå hos MDGs byutviklingsbyråd Hanna E. Markussen. En av hennes byrådssekretærer, Rasmus Reinvang (MDG), som observerte dagens demonstrasjon, sa på spørsmål fra media at byrådet ikke har konkludert i saken, og at man nå skal ta seg god tid til å sette seg inn i den.

Flere MDGere fra bydelene Nordre Aker og Sagene var blant dagens demonstranter. I begge bydeler har bydelsutvalgene uttalt seg negativt til byggeplanene.

Les mer:

Byrådet bør forkaste Avantors planer for Gullhaug torg 

Ta vare på Akerselva (bydelspolitikere i Ap til Nordre Aker Budstikke)

Med kjettinger mot Akerselva-planene (Nordre Aker Budstikke)

Er det er høyhus oppå Akerselva Oslo skal skryte av i miljøhovedstadsåret? (Vårt Oslo)

Blir dette vedtatt, vil vi ikke bare rasle med lenkene. (Vårt Oslo)

Demo på Gullhaug torg

Publisert i Arrangementer, Maridalsoset - Kristoffer Aamots bru | Skriv en kommentar

Velkommen til årsmøte

Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) avholder årsmøte

mandag 11. mars 2019 kl. 18.00
i Sagene samfunnshus i Kristiansands gate 2
(ved Sagene kirke).
Møterom: Trinserud.

Her finner du alle årsmøtepapirer.. Vennligst ta med papirene til møtet.

Foto: Vårt Oslo

Janne Wilberg. Foto: Vårt Oslo

Etter årsmøtet vil byantikvar Janne Wilberg innlede om
«Den nye verneplanen for Sagene».

Kaffe kan kjøpes i kafeteriaen.

Velkommen!

 

 

Publisert i Arrangementer | Skriv en kommentar

Demonstrasjon mot høyhus ved Akerselva

I samarbeid med Oslo Elveforum arrangerer Miljøforeningen Akerselvas Venner en punktdemonstrasjon torsdag 7. mars klokka 12:00 til 12:45 på Gullhaug torg i Nydalen (rett ved Nydalen t-bane).

Under parolene «La elva leve!» og «20-metersgrensa må respekteres» vil de to foreningene demonstrere mot Avantors planer om å bygge et høyhus på 70 meter, inntil 17 etasjer, med leiligheter og næringslokaler på Gullhaug torg i Nydalen. Høyhuset vil i hovedsak ligge innenfor den byggefrie 20-metersonen langs elva og delvis over elva, som her ligger i kulverter (store rør). Dette er helt uakseptabelt.

Plan- og bygningsetaten anbefaler planforslaget, og har sendt det til politisk behandling. Nå er det byråd Hanna Marcussen (MDG) som skal lage en innstilling til bystyret.

I et brev av 14. februar uttaler Bymiljøetaten:

«En utbygging på Gullhaug torg 2A vil vanskeliggjøre en fremtidig gjenåpning av Akerselva eller en utvidelse av kulverten, i tillegg til at det strider mot kommuneplanens retningslinjer om byggefrie belter på 20 meter langs hovedvassdrag.«

Vårt felleseie

– Akerselva Miljøpark er vårt felleseie, som skal gis videre til nye generasjoner. Det vil være en hån mot miljøhovedstadsåret hvis det rødgrønne byrådet aksepterer Avantors byggeplaner på Gullhaug torg. Om nødvendig vil vi legge oss foran gravemaskinene hvis bystyret godtar planene. Dette uttaler Per Østvold, som er leder for Oslo Elveforum.

Gullhaug torg 2 A illustrasjion

Utbyggers illustrasjon

Les mer: – Byrådet bør forkaste planforslaget for Gullhaug torg 2 A. 

Saksinnsyn

Publisert i Arrangementer, Maridalsoset - Kristoffer Aamots bru | Merket med | Skriv en kommentar

– Byrådet bør forkaste planforslaget for Gullhaug torg 2 A

Gullhaug torg 2 A illustrasjion

Utbyggers illustrasjon

Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner oppfordrer på det innstendigste byrådet til å anbefale bystyret å forkaste forslaget til detaljregulering for Gullhaug Torg 2 A i Nydalen.

Det er Avantor som har lagt fram en plan om å bygge et høyhus på 70 meter på Gullhaug torg – delvis over Akerselva. Utbygger innrømmer at planforslaget er i  strid med kommuneplanens retningslinjer for byggefri avstand på 20 meter til Akerselva

– Er det et vedtak om å bygge et høyhus oppå Akerselva som Oslo skal skryte av i 2019?

  • Planforslaget er i strid med bystyrets høyhusvedtak fra 2005. Bystyrets høyhusstrategi tillater ikke høyhus i Nydalen.
  • Planforslaget er i strid med byrådets og bystyrets forutsetninger for å tillate et tårn på Gullhaug torg i planvedtaket fra 2010: et minimalt fotavtrykk. Arbeiderpartiet, Rødt og Kristelig Folkeparti støttet ikke forslaget om å tillate et tårn i Nydalen.
  • Planforslaget er i strid med kommunens målsetting i styringsdokumentet «Prinsipper for gjenåpning av elver og bekker i Oslo» om «å gjenåpne flest mulig av Oslos lukkede bekke- og elvestrekninger», og i strid med retningslinjen i KDP Akerselva miljøpark om at «åpning av elva bør knyttes til definerte utbyggingsetapper». Planforslaget gjør det umulig å gjenåpne Akerselva på et senere tidspunkt.
  • Planforslaget er i strid med den bindende bestemmelsen i kommuneplanens § 13.3 Vassdrag om at «åpne strekninger av elver, bekker, vann og dammer skal opprettholdes». I planforslaget lukkes et åpent parti av Akerselva i hele elvas bredde.
  • Planforslaget er i strid med retningslinjen i kommuneplanens § 13.3 Vassdrag om at «innenfor en sone på minimum 20 meter fra vannkant for hovedløp […] bør det ikke oppføres ny bebyggelse, nye anlegg eller gjøres vesentlige terrenginngrep». Planforslaget tillater Avantor å bygge et høyhus oppå Akerselva.
  • Gjeldende reguleringsplan fra 2010 er bedre enn planforslaget, men bør avløses av en plan i tråd med Arbeiderpartiets, Rødts og KrFs stemmegivning i 2010, dvs. uten bebyggelse.
  • Det at forslaget er et forbildeprosjekt i FutureBuilt-programmet, er ingen grunn til å gi dette planforslaget særbehandling. Som navnet «Det skulle bare mangle» på Bjørvika-konferansen 24. januar 2019 tilsier, en konferanse som byrådsleder Raymond Johansen åpnet, skulle det bare mangle at en i 2019 ikke har høye klimaambisjoner for nye bygg.
  • EU-kommisjonen kåret Oslo til Europas miljøhovedstad i 2019 under henvisning til at «Oslo was commended for working systematically to re-open waterways». Er det et vedtak om å bygge et høyhus oppå Akerselva som Oslo skal skryte av i 2019?

Dette skriver de to foreningene i et brev av 12. februar 2019 til Byrådsavdeling for byutvikling.

Les hele brevet her.

Saksinnsyn.

Les også:

– Er det et høyhus over Akerselva vi skal vise fram i 2019?

– Helt uakseptabelt å bygge over Akerselva og innenfor det byggefrie beltet på 20 meter!

Publisert i Maridalsoset - Kristoffer Aamots bru, Uttalelser | Merket med | Skriv en kommentar

Brenneriveien 11 – kommentarer til PBEs tilsvar

Ved offentlig ettersyn høsten 2017 ønsket Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus  (SiO) å bygge 311 studentboliger, med næringslokaler i 1. etasje, i alt 13 000 m2, i seks nye bygg i Brenneriveien 11 nedenfor Vulkan.

Etter offentlig ettersyn har SiO redusert høydene på de fire byggene som er tenkt lagt ut mot Akerselva. SiO ønsker nå å bygge i alt 11 100 m2, derav 245 studentboliger.

PBEs planforslag

Riksantikvaren, Byantikvaren og Plan- og bygningsetaten mener at byggene fortsatt er for høye. Plan- og bygningsetaten (PBE) har utarbeidet et alternativt planforslag der høydene på fem av de seks bygningene er redusert med ytterligere 1–2 etasjer, slik at samlet volum blir 9 150 m2.

Byggehøydene i PBEs forslag må reduseres 

Den 23. desember i fjor sendte Oslo Elveforum (OE) og Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) et brev til Byrådsavdeling for byutvikling der vi anbefalte  at høyden på bygget nærmest Grünerbrua (bygg F) og ett av de andre byggene ut mot Akerselva (bygg D) ble redusert med én etasje sammenholdt med PBEs forslag.

Bredden på det byggefrie beltet må økes

I brevet understreket vi også viktigheten av at byggene trekkes lenger tilbake fra Akerselva. Det er helt uakseptabelt at det byggefrie beltet kun er 1,8–5,8 meter bredt langs den mer enn 50 meter lange byggegrensen for bygg D, E og F i midtre og nordre del av planområdet. Kommuneplan 2015 åpner ikke for å tillate ny bebyggelse nærmere Akerselva enn 20 meter.

PBE har misforstått – det kan bli helt andre bygg enn PBE tror

Byrådsavdeling for byutvikling sendte 8. januar 2019 vårt brev over til PBE for kommentarer. I et felles merknadsbrev fra de to foreningene datert 21. januar 2019 blir PBEs tilsvar av 15. januar 2019 kommentert. Her påpeker Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner at PBE ikke har forstått hvor smalt det byggefrie beltet mot Akerselva egentlig blir, og at PBE verken i plankart eller planbestemmelser har sikret at 1. etasje i byggene trekkes tilbake fra elvekanten og at byggene ikke blir høyere ut mot Akerselva enn vist på illustrasjonene i planforslaget.

Her kan du lese OEs og MAVs brev av 21. januar 2019.

Her kan du lese OE og MAVs brev av 23. desember 2018.

saksinnsyn kan du lese PBEs brev av 15. januar 2019.

Publisert i Sannerbrua - Vaterlands bru, Uttalelser | Merket med | Skriv en kommentar