Elvelangs i fakkellys

Torsdag 21. september fra klokka 20 til 23 arrangeres Elvelangs i fakkellys langs Akerselva. Bli med på en stemningsfull vandring langs elva og opplev at den elektriske belysningen er erstattet med 4000 fakler. Samtidig kan du oppleve mange kulturinnslag underveis i form av lys, dans og toner, både fra profesjonelle og amatører.

Elvelangs i fakkellys er et årlig arrangement som legges til torsdag kveld nærmest høstjevndøgn. Bydelene langs Akerselva – Nordre Aker, Sagene, Grünerløkka og Gamle Oslo – arrangerer Elvelangs i fakkellys i samarbeid med frivillige ildsjeler, og med støtte fra en lang rekke samarbeidspartnere og sponsorer.

Elvelangs i fakkellys ble første gang arrangert under Oslos feiring av tusenårsjubileet i 2000 under navnet ”Akerselva – byens lengste tigerrisp”. Idéen oppstod på Grefsen-Kjelsås som et lokalt arrangement ved badeplassen på Frysja, men utviklet seg snart til å omfatte hele Akerselva.

Salgsvirksomhet er ikke tillatt, heller ikke utdeling av informasjon og gratisartikler. Dette gjelder både kommersiell og idealistisk virksomhet.

Hvor bør jeg starte?

Du kan starte hvor du vil langs den 9,8 km lange elva, men vi anbefaler ikke at man går motstrøms. Det er tusenvis at mennesker som beveger seg nedstrøms langs elva under arrangementet.

Hvis du ønsker å gå hele elva, kan du ta trikk 12 til Kjelsås, buss 54 til Kjelsås stasjon eller toget til Kjelsås stasjon. Trikkens endeholdeplass er noen få hundre meter fra Maridalsvannet og Akerselvas begynnelse. Det er enda kortere vei ned til elva fra Kjelsås stasjon.

Hvis du ønsker å gå en noe kortere strekning, kan du ta t-banen (ring 5) til Nydalen og gå ned til sentrum. Eller enda kortere: ta trikken til Biermannsgate og start turen ved Hønse-Lovisas Hus. Det er mange muligheter.

 

Publisert i Arrangementer | Merket med | Skriv en kommentar

Øvre foss

Under Åmot bru danner Akerselva en stor dam som heter Seilduksdammen. Ut fra dammen renner Øvre foss, som en av de største fossene med et fall på 8 meter. 

Fossen var tidligere benyttet til kraftproduksjon som ga kraft til en rekke store virksomheter i området. Den største fabrikken var Christiania Seildugsfabrik som ble etablert i 1856. Fabrikklokalet var en av byens største bygninger. På det meste i 1908 arbeidet 920 personer på «Seilduken».  

Virksomheten i Seilduksfabrikken opphørte i 1960, og i dag holder Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) til i de gamle fabrikklokalene samt noen nye bygninger som er reist på området. I 2010 åpnet Kunsthøgskolen dørene for 500 studenter og 200 ansatte som nå boltrer seg på 40.000 kvadratmeter

Hver uke presenterer vi en av fossene over Akerselva. Tidligere har vi presentert alle bruene. Tekstene og bildene er hentet fra boka «Akerselvas bruer og fosser», utarbeidet av Kjell Egil Sterten. Dette er presentasjon nummer 58.

promotering

Boka «Akerselvas bruer og fosser» er en bildebok på 136 sider, som gir en oversikt over og forteller historien om Akerselvas nåværende 49 bruer. Den første kjente brua over elva er beskrevet i Kong Sverres saga og hadde navnet Aggers bru på 1200-tallet. Bruer som er oppkalt etter kjente personer er viet spesiell oppmerksomhet. Boka inneholder en oversikt over de viktigste fossene, damanleggene og fabrikkene som fikk kraft fra Akerselva. I et eget kapittel er historiene til noen av de gamle bruene som er revet beskrevet. Boken inneholder 150 bilder og illustrasjoner. Bildene er en blanding av nye fotografier og gamle historiske fotografier.

Boka er utgitt på eget forlag og layoutarbeidet/trykking er finansiert av forfatteren.

Boka selges av forfatteren for kr. 250 + eventuell brevporto.

Henvendelse: ksterten@getmail.no eller mobil 913 75 868

Publisert i Bruer og fosser | Skriv en kommentar

Plastrusken 13. september er avlyst!

På grunn av mye regn og høy vannstand er Plastrusken-aksjonen onsdag 13. september avlyst.

 

Rusken og Bymiljøetaten arrangerer en ny Plastrusken-aksjon onsdag 13. september fra kl. 11.00 til 15.00. Merk at oppmøtested er endret til Ankerbrua (Eventyrbrua). Også denne gang oppfordres medlemmer av Miljøforeningen Akerselvas Venner og andre frivillige til å delta.

Vann- og avløpsetaten (VAV) har økt vannstanden i Akerselva til 5 kubikk, og har varslet om at det kan økes noe mer til onsdag dersom det fortsetter å regne de neste dagene. Plastrusken har tatt en vurdering på om det er lurt å avlyse eller ikke, men har landet på at vi gjennomfører aksjonen som planlagt.

Forrige Plastrusken-aksjon ble gjennomført i juni av Rusken-sekretariatet og Bymiljøetaten i tett samarbeid med Miljøforeningen Akerselvas Venner, Oslomarkas Fiskeadministrasjon (OFA), NCC som er Bymiljøetatens entreprenører for området, og dykkere tilknyttet Oslostudentenes Idrettsklubb.

– Vi dobler ressursene fra forrige gang for å klare å ta hele elvestrekket ned til fjorden. Målet er å gjennomføre to Plastrusken-aksjoner i året, så dette blir en tradisjon, skriver Rusken-sekretariatet.

– Dersom noen i Miljøforeningen Akerselvas Venner har anledning til å bli med onsdag 13. september, så er dere hjertelig velkommen til det, presiserer Rusken-sekretariatet. Ta på godt fottøy. Hansker og annet utstyr deles ut på stedet.

Hva er Plastrusken?

Plastrusken er et pilotprosjekt hvor man ved hjelp av dykkere hentet opp avfall fra bunnen av Akerselva. Spesielt fokus er det på plastavfallet. Den første aksjonen ble gjennomført i juni.

Det er et mål at Plastrusken kan bli en årlig aksjon med fokus på å bevisstgjøre Oslos befolkning om hvor mye plast som havner i elvene våre og på sikt renner ut i fjorden og havet.

Les mer om Plastrusken.

Les rapporten fra den første Plastrusken.

 

 

Publisert i Arrangementer | Skriv en kommentar

Møt oss på stand eller bli med på elvevandring

Nedre Foss ca. 1930. Foto: Oslo byarkiv (Bjølsen Valsemølles arkiv)

Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) har stand

  • lørdag 2. september kl. 13–17 på Grønland under Internasjonal torgdag
  • lørdag 9. september kl. 12–18 på Nedre Foss under Grønn festival

Stikk gjerne innom for en prat om det som opptar deg langs Akerselva.

På standen selger vi to flotte bøker om Akerselva til sterkt redusert pris:

  • Tallak Moland: Historien om Akerselva gjennom de siste 400 år (kr 200)
  • Kjell Egil Sterten: Akerselvas bruer og fosser (kr 200)

 

Elvevandringer

Mandag 4. september kl. 18 arrangerer vi elvevandring langs Akerselva på Sagene og Torshov. Frammøte ved Sagene kirke. Turen tar ca. to timer. Turleder: Gard Espeland.

I Friluftslivets uke 2.–10. september arrangeres det elvevandringer langs alle byens elver. For program klikk her.

Glem heller ikke Elvelangs i fakkellys langs Akerselva torsdag 21. september kl. 20–23.

Alle arrangementene er gratis.

 

Grasrotandelen og MAV

Ønsker du å støtte oss økonomisk, så husk at Miljøforeningen Akerselvas Venner deltar i Norsk Tippings grasrotandelordning.

 

Publisert i Arrangementer | Skriv en kommentar

Redskapsfabrikken i Nydalen må bevares

Illustrasjon fra planforslaget

I Nydalen ønsker Avantor å omregulere den gamle redskapsfabrikken i Nydalsveien 32 B. Redskapsfabrikken er et bevaringsverdig teglsteinsbygg fra 1876, og et av de siste gjenværende monumenter etter Nydalens stolte industriarv. Dette var opprinnelig en spikerfabrikk, og ble senere ombygd og påbygd med en redskapsfabrikk. Planområdet ligger inntil Akerselva.

Ifølge Avantors planer skal industribygningen i hovedsak bevares, men påbygges med tre boligtårn på 7, 8 og 17 etasjer med ca. 110 leiligheter totalt. I varselet om oppstart av arbeidet med detaljregulering og offentlig ettersyn av forslag til planprogram, skriver arkitektfirmaet COWI AS at «planforslaget vurderes å kunne komme i konflikt med kulturmiljø som er vernet».

Av Avantors masterplan Nydalen+ fra 2014 kommer det fram at selskapet vil tilrettelegge for ca. 4400 nye boliger i Nydalen-området de neste 15–20 årene.

Byantikvaren har tidligere uttalt om planforslaget for redskapsfabrikken: «Etter Byantikvarens vurdering er foreliggende reguleringsforslag med etablering av nybygg innenfor fotavtrykket av den eksisterende, bevaringsverdige bygningen i konflikt med de høye, kulturhistoriske verdiene knyttet til bygningen.»

Mens Plan- og bygningsetaten (PBE) har fremmet et alternativ 2 med noe mindre boligareal og maksimalt 10 etasjer, har Byantikvaren fremmet et alternativ 3. Dette alternativet er et bevaringsalternativ som sikrer at det historiske industribygget bevares i sin nåværende form, men hvor det tilrettelegges for at bygningen på lengre sikt kan gis en annen og mer utadrettet bruk enn i dag.

Støtter Byantikvarens alternativ

Oslo Elveforum (OE) og Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) har i en fellesuttalelse til COWI AS datert 11. august 2017 gitt sin støtte til Byantikvarens alternativ 3, der eiendommen foreslås regulert til hensynssone H-570 – bevaring kulturmiljø, med reguleringsbestemmelser som sikrer fasader og bygningsstruktur.

– Redskapsfabrikken er ett av de siste gjenværende monumenter etter Nydalens tidlige industrivirksomhet. Det er følgelig av stor kulturhistorisk betydning at gjeldende regulering til spesialområde bevaring av 18. oktober 2000 videreføres, og at bygningen ikke tillates påbygd, uttaler OE og MAV i brevet.

De to foreningene påpeker at både planalternativ 1 (Avantors forslag) og planalternativ 2 (PBEs forslag), der bygningen foreslås påbygd med tre boligtårn, undergraver bevaringsformålet, er i strid med bystyrets bevaringsvedtak og også i strid med temakart T5 Kulturminnevern i Kommuneplan 2015. I tillegg strider både planalternativ 1 og 2 mot flere retningslinjer i Kommuneplan 2015 og KPD Akerselva Miljøpark. Avantors forslag er også i strid med bystyrets høyhusvedtak.

– Vi stiller oss undrende til at ikke bare Avantor, men også PBE, lanserer planalternativer som bryter med en rekke vedtak i Oslo bystyre, skriver de to foreningene

Les hele brevet her

Planinnsyn

 

Publisert i Maridalsoset - Kristoffer Aamots bru, Uttalelser | Merket med , | Skriv en kommentar

Turvei- og gangveinettet langs Akerselva må fullføres ved utbygging i Sandakerveien 58 b/c

Jerusalem bru

Fredensborg Norge AS ønsker å fortette Sandakerveien 58 b/c med et nytt boligkompleks med ca. 30 nye leiligheter. Planområdet strekker seg fra Bjølsen valsemølle i nord til Orklabebyggelsen i sør langs baksiden av brannstasjonen. Det nye bygget skal legges inntil dagens bygård, med fasade mot Sandakerveien, og videre langs Gamle Sandakervei. Fagkyndig er COWI og MAD arkitekter.

I forslaget til planprogram understreker Plan- og bygningsetatens (PBE) at det må etableres gode uteoppholdsarealer mot vest med trygg forbindelse til turveien, og at viktigste planfaglige temaene er høyder, gatestruktur, bevaringsverdi, fremtidige byrom/forbindelser samt uteoppholdsarealer og bokvalitet.

Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) har i et merknadsbrev datert 7. juli 2017 påpekt viktigheten av at turvei- og gangveinettet knyttet til Akerselva blir fullført i forbindelse med utbyggingen. MAVs merknader begrenser seg til aktuelle gangveitilknytninger fra Jerusalem brus østside mot øst, vest og sør.

I merknadsbrevet viser MAV til at Jerusalem bru er ei relativt ny bru som var ment å knyttes til gang- og sykkelveiforbindelsen videre østover, men som foreløpig ender i ingenting bak Sagene brannstasjon. Her ligger den historiske traseen til Gamle Sandakervei, som er bevaringsverdig. Det er viktig at man ved vurderingen av om gang- og sykkelveien skal legges langs nordsiden eller sørsiden av Gamle Sandakervei, ser dette i sammenheng med kryssingen videre over trikkesporene til østsiden av Sandakerveien. PBE og EBY bør vurdere om utbyggingsavtale og rekkefølgebestemmelser også bør omfatte opparbeidelse av gang- og sykkelvei over til østsiden av Sandakerveien, skriver MAV.

Styremedlem i MAV, Kjersti Hovden (bildet), som har vært MAVs saksbehandler, viser til reguleringsbestemmelsene for Lilleborg-området:

– På Lilleborg-siden av Akerselva ligger bevaringsverdige gamle industribygg omgjort til boliger og næringslokaler. Disse ligger så nær elva at de hindrer gangvei langs elva på yttersiden av Ivan Bjørndals gate 9–17, men allmennheten ble sikret forbindelse gjennom området (felt A), dvs. på sørøstsiden av bygningsmassen. Reguleringsbestemmelsenes § 6 sikret gangforbindelser også videre nordøstover, påpeker hun, men dette er ennå ikke fullført.

­­­­­­­­­­­­­- Gangveien gjennom friområdet opp til østsiden av Jerusalem bru bør sikres gjennom utbyggingsavtale og rekkefølgebestemmelse for Sandakerveien 58 B/C. Enkelte benytter denne forbindelsen allerede i dag, selv om terrenget er bratt og det ikke er tilrettelagt for gående, understreker Kjersti Hovden.

Les hele merknadsbrevet fra MAV

Saksinnsyn

Gamle Sandakervei på baksiden av brannstasjonen bort til Orklabygget

Låst port og trapp fra Lilleborg ovenfor C1 opp til gamle Sandakervei.

Sti i enden av Lilleborgområdet (C2) ved elva under Jerusalem bru og skråningen opp til høyre til gamle Sandakervei.

 

 

 

 

 

 

Publisert i Kristoffer Aamots bru - Sannerbrua, Uttalelser | Merket med , | Skriv en kommentar

Grünerbrua forfaller

I et brev til Bymiljøetaten påtaler Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) at Grünerbrua forfaller, og at behovet for vedlikehold er stort:

  • malingen flasser av, og rusten har fått overtaket
  • mot Brenneriveien er det et nettinggjerde som er i dårlig forfatning
  • rekkverket mot Dansens Hus er ikke skikkelig festet
  • øvre del av rekkverket i Møllerveien mangler mot nybygget på Vulkan

Grünerbrua er en viktig forbindelse over Akerselva for bilister og syklister/fotgjengere og forbinder Nordre gate med Møllerveien. For fotgjengere fungerer brua nærmest som en portal til Vulkan-området hvor det er etablert en rekke institusjoner og bedrifter som Dansens Hus og Mathallen. Nedre Foss park ble nylig åpnet, og i november vil Nedre Foss gård være ferdig utbedret etter brannen, og restaurantene vil bli gjenåpnet. Det planlegges omfattende utbygging av studentboliger, i regi av Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus, i Brenneriveien 11 som ligger inntil Grünerbrua på vestsiden. Brua vil dermed få en stadig viktigere funksjon på Grünerløkka.

Dagens bru er fra 1953 og erstattet ei gammel trebru fra 1866 som hadde navnet Akers bru. Brua fikk montert et tidstypisk rekkverk av jern som ble malt i en gråfarge. Gjennom disse 64 årene har rekkverket forfalt.

Det er viktig at gjerdet på Grünerbrua, mot Brenneriveien og ved Dansens Hus er montert skikkelig slik at gjerdet gir god beskyttelse mot at barn faller ut i elva, påpekes det i brevet.

Les hele brevet.

Les også Kjell Egil Stertens artikkel om Grüner bru

 

Publisert i Bruer og fosser, Sannerbrua - Vaterlands bru, Uttalelser | Skriv en kommentar

Byrådet bør forkaste planforslaget for Oslo Plaza

PBE vil tillate et 30 m høyt bygg i sørenden av Vaterlandsparken, kun 6–7 m fra Akerselva (alternativ 2). Utbygger ønsker å bygge dobbelt så høyt (alternativ 1A). Begge alternativene vil skyggelegge Akerselva, Vaterlandsparken og områdene øst for elva i langt større grad og over langt større deler av døgnet enn i dag.

I et felles merknadsbrev av 22. juni 2017 til Byrådsavdeling for byutvikling om forslaget til detaljregulering for Sonja Henies plass 3 mfl. (Oslo Plaza) anbefaler Oslo Elveforum (OE) og Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) at byrådet forkaster både forslagsstillers alternativ 1A og PBEs alternativ 2. Konsekvensutredningens alternativ 1B er også helt uakseptabelt, mener de to foreningene.

I et omfattende merknadsbrev heter det blant annet:

«Alle alternativene er i strid med § 13.3 Vassdrag i Kommuneplan 2015 om at «innenfor en sone på minimum 20 meter fra vannkant for hovedløp […] bør det ikke oppføres ny bebyggelse, nye anlegg eller gjøres vesentlige terrenginngrep». Byrådet bør klargjøre overfor etatene at tilbygg og påbygg til eksisterende bebyggelse er å anse som «ny bebyggelse» […], ikke som gammel bebyggelse.»

I brevet heter det videre at foreslått bebyggelse ut mot Akerselva vil danne «en dominerende vegg i Vaterlandsparken som svekker byrommets kvaliteter og reduserer utsynet mot sør», og at «vind- og solforholdene forverres radikalt med planforslaget».

Les hele merknadsbrevet

Saksinnsyn

Les også merknadsbrev av 5. mai 2015

Les også merknadsbrev av 20.4.2016

Les også merknadsbrev av 18.10.2016

 

Publisert i Uttalelser, Vaterlands bru - Bjørvika | Merket med , | Skriv en kommentar

Er det et høyhus over Akerselva som vi skal vise fram i 2019?

Illustrasjon fra planforslaget

Forslaget om å bygge et over 70 meter høyt høyhus på Gullhaug torg i Nydalen – til dels over Akerselva – vekker sterke reaksjoner i Oslo Elveforum (OE) og Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV).

– Det er helt uakseptabelt at det bygges over selve Akerselva og innenfor det byggefrie beltet på 20 meter fra elva. Som PBE selv påpeker i planforslaget, fastsetter Kommuneplan 2015 at «innenfor en sone på minimum 20 meter fra vannkant for hovedløp og minimum 12 meter fra vannkant for sideløp bør det ikke oppføres ny bebyggelse, nye anlegg eller gjøres vesentlige terrenginngrep». For å kunne bevare Akerselva miljøpark er det avgjørende at denne retningslinjen etterleves. Dette skriver de to foreningene i sitt felles høringssvar.

Det er Plan- og bygningsetaten (PBE) som har sendt forslag til ny detaljreguleringsplan for Gullhaug Torg 2A i Nydalen ut på høring. Avantor Gullhaug Torg 2A AS har foreslått å legge til rette for bygging av et miljøbygg (FutureBuilt) med leiligheter og næringslokaler med en betydelig høyere utnyttelse enn i gjeldende reguleringsplan. Samlet bruksareal er 10 000 m2 fordelt på 17 etasjer med gjennomsnittlig etasjehøyde på godt over 4 meter.

I sitt høringsbrev sier OE og MAV at de har forståelse for at det kan fortettes noe rundt enkelte kollektivtrafikk-knutepunkter, og de støtter at det bygges miljøhus i Oslo. Men – tilføyer de to foreningene – PBE må ta inn over seg at Akerselva miljøpark forringes år for år hvis kommunen ikke nå setter ned foten og begynner å håndheve 20-metersregelen i kommuneplanen.

På tross av Akerselva miljøparks store betydning som rekreasjonsområde, på tross av at miljøparken vil kunne være en nedkjølende korridor når klimaendringene blir merkbare i Oslo, velger PBE å akseptere at det bygges – ikke bare innenfor 20 metersgrensen – men i dette tilfellet også over elva, og det ved å plassere et over 70 meter høyt bygg oppå selve Akerselva. Framtidige generasjoner vil lure på hvorfor i all verden Oslo kommune har gitt etter for press fra mektige næringsinteresser på bekostning av miljøet og befolkningens rekreasjonsbehov dersom kommunen vedtar Avantors planer for Gullhaug torg 2A.

Avantor planlegger til og med å lukke et parti av Akerselva som i dag er åpent. Dette er i strid med den bindende bestemmelsen i § 13.3 i kommuneplanen om at «åpne strekninger av elver, bekker, vann og dammer skal opprettholdes». De to foreningene påpeker at PBE underslår at dette er en juridisk bindende bestemmelse ved å kalle det for en retningslinje i planforslaget.

Planforslaget er desto mer bemerkelsesverdig med tanke på at Oslo nylig er kåret til Europas miljøhovedstad i 2019, og at det av juryens begrunnelse blant annet framgår at «Oslo was commended for working systematically to re-open waterways». Er det et høyhus over Akerselva som Oslo skal vise fram i 2019? spør OE og MAV i sitt høringssvar.

De to foreningene påpeker også at Nydalen trenger torg og møteplasser, slik som bl.a. bydelsutvalget i Nordre Aker har påpekt i en tidligere uttalelse.

– Vi vil på det sterkeste fraråde planforslaget, er foreningenes konklusjon.

Les hele merknadsbrevet

Saksinnsyn

Les tidligere artikkel: Helt uakseptabelt å bygge over Akerselva

Juryens begrunnelse for Oslo som miljøhovedstad:

 

Publisert i Maridalsoset - Kristoffer Aamots bru, Uttalelser | Merket med , | Skriv en kommentar

Velkommen til dugnad 21. juni

Bymiljøetaten i Oslo (BYM) arrangerer «Plastrusken» i Akerselva i samarbeid med Miljøforeningen Akerselvas Venner. Vi trenger frivillige i alle aldre til en dugnad 

   onsdag 21. juni  fra klokka 1000 til 1500

Møt opp på gressletta ved Vulkan (Nedre Foss gård). Du velger selv hvor lenge du vil være med. Ta på godt fottøy.

Under dugnaden skal vi samle søppel langs elva fra Vulkanområdet til Vaterland. BYM vil sette inn dykkere, og stiller med mannskap og utstyr som søppelsekker, klyper og hansker. Denne gangen er det fokus på plastforurensning og mikroplast. Det vil være oppgaver som passer for alle.

Dette er en fin anledning til en hyggelig dugnadsinnsats langs elva. Samtidig kan du bli kjent med andre elvevenner. Etter dugnaden tar vi en kopp kaffe eller te på Grønland.

Påmelding på Facebook

Du kan også sende en påmelding til oss på e-post: akerselvasvenner@gmail.com

 

Publisert i Arrangementer | Skriv en kommentar